زبان های برنامه نویسی انتخاب شده برای درس طراحی و پیاده سازی زبان ها:
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٧   کلمات کلیدی:

Assembly

Java

VB.NET 

++C

ASP.NET

#C

C

PHP

VB

Matlab

ِِِِِِِِِِِِِ