دانشجویان مباحث ویژه گروه کامپیوتر:
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٥   کلمات کلیدی:

زمان تحویل پروژه 3/27 ساعت 10 می باشد.