قابل توجه دانشجویانی که پروژه نهایی را با اینجانب اخذ کرده اند:
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱   کلمات کلیدی:

جهت بررسی میزان پیشرفت پروژه و تعیین باقی مراحل ، سه شنبه 1393/4/3 ساعت 10 در دانشکده حضور داشته باشید(حضور تمامی دانشجویان الزامی است).