زبان های برنامه نویسی انتخاب شده مربوط به درس PL
ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۸   کلمات کلیدی:

زبان برنامه نویسی

C

Asp.net

Vb.net

#C

java

++C

VB6

Assembly

Perl

PHP