دانشجویان مباحث ویژه(کارشناسی ناپیوسته)
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی:

دوستانی که ارائه نداشته اند برای جبران 2 نمره مربوط به این بخش، ارائه های 

cloud computing ,Wireless Sensor Network, Grid computing را مطالعه بفرمایند.