جدول آرایش ترمی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار (کارشناسی ناپیوسته)

دانشجویان محترم رشته مهندسی تکنولوژِی نرم افزار، لطفاً فایل جدول آرایش ترمی و راهنمای انتخاب واحد را دانلود نموده و مطالعه فرمایید.

دانلود

/ 0 نظر / 38 بازدید