لیست پروژه‌های پیشنهادی گروه کامپیوتر مهندس شفیعی در ترم بهمن:

رمز نگاری:

 • رمزنگاری عکس
 • رمزنگاری صدا
 • رمزنگاری متون
 • مخفی سازی تصویر در تصویر

فشرده سازی:

 •  بررسی الگوریتم های فشرده سازی
 • بررسی فرمت های تصویری و پیاده سازی آنها

بیوانفورماتیک:

 • بررسی االگوریتم‌های چینش(Alignment) RNA
 • بررسی ترکیبیاتی ساختارهای مختلف RNA
 • بررسی مساله پیچش RNA
 • بررسی مساله معکوس پیچش RNA
 • بررسی الگوریتم های تولید شبکه های فیلو ژنتیک

 بینایی ماشین:

 •  بررسی الگوریتم های تشخیص چهره (Face Detection)
 • بررسی الگوریتم‌های شناسایی چهره (Face Recognition)
 • بررسی الگوریتم های تشخیص اثر انگشت
 • بررسی الگوریتم های تشخیص پلاک خودروها

شنوایی ماشین:

 • بررسی الگوریتم های تشخیص صدا

الگوریتم های موازی:

 • پیاده سازی الگوریتم های موازی با CUDA
/ 0 نظر / 19 بازدید