دروس ارائه شده در ترم تابستان

روز

8-10

10-12

12-14

یکشنبه

معادلات دیفرانسیل

سرکار خانم ریائی

آمار و احتمال 

سرکا رخانم دیواندر

آمار و احتمال 

سرکار خانم دیواندر

دوشنبه

معادلات

سرکار خانم ریائی

 

معادلات 

سرکار خانم ریائی

ریاضی مهندسی

جناب آقای کلاته

سه شنبه

آمار و احتمال 

سرکار خانم دیواندر

ریاضی مهندسی

جناب آقای کلاته

ریاضی مهندسی

جناب آقای کلاته

 انقلاب اسلامی ایران 

 تفسیر موضوعی قران 

کار آموزی و پروژه

/ 0 نظر / 26 بازدید