دانشجویان درس طراحی و پیاده سازی زبان ها:

دانشجویان در صورت تمایل می توانند از تصحیح شدن برگه امتحان میانترم انصراف دهند و در پایان ترم دوباره مباحث مربوط به میانترم را امتحان دهند. برای انصراف، دانشجویان باید حداکثر تا 93/2/31 انصراف خود را به صورت حضوری اعلام کنند. بدیهی است که برگه هایی که تصحیح شود به هیچ عنوان نمره آن حذف نمی گردد.

/ 0 نظر / 17 بازدید