قابل توجه دانشجویانی که پروژه نهایی را با مهندس عیدی اخذ کرده اند:

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر که درس پروژه را برای  سال تحصیلی 93-92 با اینجانب اخذ نموده اند:

هر چه سریعتر گزارشی از پیشرفت کار خود برای اینجانب ارسال نمایید . (حد اکثر تا تاریخ 1393/4/10) تا بررسی و روند انجام پروژه تسهیل گردد .

تحویل پروژه شما منوط به ارائه گزارش کار طی چند مرحله می باشد .

/ 0 نظر / 18 بازدید