قابل توجه دانشجویان برق و کامپیوتر:

دانشجویانی که مایل به گذراندن دروس پایه و یا عمومی در بازه ترم تابستان می باشند لازم است حداکثر تا تاریخ 1393/3/17 برای انتخاب دروس مورد نظر به گروه مراجعه نمایند.

  • لازم به ذکر است که کلیه کلاس ها، در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان برگزار خواهد شد.
  • به درخواست هایی که پس از تاریخ اعلام شده صورت پذیرد، به دلیل محدودیت زمانی، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
/ 0 نظر / 16 بازدید