آدرس پست الکترونیکی همکاران گروه کامپیوتر

جناب آقای مهندس عیدی

mmorteza.eidy@gmail.com

جناب آقای مهندس ارشادی پور

hamed.ershadi@gmail.com

جناب آقای کفاش

 

سرکار خانم مهندس ملائی

mollaee2012@gmail.com 

سرکار خانم مهندس وثوقی اصل

sima.vosoghi@yahoo.com

سرکار خانم مهندس قیامی پور

 

سرکار خانم ساغریان

 sagharian.ac@gmail.com
/ 0 نظر / 17 بازدید