دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در ترم مهر را دارند:

  • دانشجویان محترم دقت فرمایید که انتخاب واحد را بر اساس چارت درسی انجام دهید زیرا در چارت ترتیب دروس همنیاز و پیشنیاز رعایت شده است و تاریخ امتحانات بر اساس چارت درسی می باشد(در زمان انتخاب دروس به تاریخ امتحانات نیز توجه داشته باشید).
  • همچنین توجه داشته باشید که بهترین زمان برای انتخاب درس مباحث ویژه بعد از ترم سوم می باشد.
  • برنامه ریزی خود را برای انتخاب دروس به صورتی انجام دهید که واحد کارآموزی و پروژه در ترم های تابستان قرار بگیرد به این دلیل که در صورت انتخاب واحد کارآموزی در ترم تابستان شما زمان کافی برای گذراندن این واحد را دارید و برای واحد پروژه در صورتیکه در ترم تابستان اخذ شود تا 15 اسفند ماه شما فرصت برای کار برروی پروژه را خواهید داشت.
  • در صورت نیاز به راهنمایی برای نحوه انتخاب دروس به گروه مراجعه نمایید.

 

موفق باشید.

/ 0 نظر / 20 بازدید