قابل توجه تمامی دانشجویان

دوستان فایل مربوط به جدول آرایش ترمی و راهنمای انتخاب واحد را دانلود نموده و تمامی صفحات را با دقت مطالعه بفرمایید.

فقط دوستانی که تا کنون 50 واحد درسی گذرانده و یا ترم آینده ترم آخر آنها می باشد،می تواند واحد پروژه و کار آموزی را در ترم مهر اخذ نمایند. در غیر این صورت در زمان فارغ التحصیلی این واحدها حذف خواهد شد.

/ 0 نظر / 26 بازدید