دانشجویان طراحی و پیاده سازی زبان ها

دوستان توجه بفرمایند که تحقیق مربوط به این درس را در روز امتحان همراه با برگه امتحانی تحویل دهند، بعد از این زمان ارائه تحقیق مورد قبول نخواهد بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید