قابل توجه تمامی دانشجویان گروه برق و کامپیوتر

 مهلت تحویل پروژه پایانی دوستانی که در ترم تابستان واحد پروژه را اخذ کرده اند 15اسفند 93 می باشد، در صورتیکه تا زمان تعیین شده موفق به گذراندن پروژه نشده باشند، می بایست درس پروژه را تمدید کنند.

/ 0 نظر / 15 بازدید