قابل توجه دانشجویانی که پروژه نهایی را با اینجانب اخذ کرده اند:

دوستانی که قصد تحویل پروژه و بررسی مشکلات مربوط به نگارش پایان نامه خود را دارند با هماهنگی قبلی(هماهنگی از طریق ایمیل) در زمانی که برایشان تعیین می گردد به صورت حضوری به گروه مراجعه نمایند. 

/ 0 نظر / 19 بازدید