دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

دانشجویان محترم ارائه های مربوط به درس شیوه ارائه، دوشنبه از ساعت 17.30 آغاز می گردد،  توجه داشته باشید که حضور تمامی دوستان در این جلسه الزامی می باشد.

/ 0 نظر / 18 بازدید