قابل توجه دانشجویانی که واحدکارآموزی را در ترم تابستان اخذ کرده اند:

دوستان در صورت اتمام مدت زمان کارآموزی برای ثبت نمره نهایی در روزهای حضور بنده به گروه مراجعه نمایند. (تا زمان ثبت نهایی، نمره کارآموزی به صورت ناتمام در پورتال ثبت شده که جای نگرانی نخواهد داشت.)

/ 0 نظر / 18 بازدید