آخرین مهلت تحویل پروژه پایانی دانشجویان کامپیوتر و برق:

دانشجویانی که در ترم تابستان و مهر  92 واحد پروژه را اخذ کرده اند آخرین مهلت برای تحویل پروژه در این ترم 15 اسفند ماه می باشد، دوستان توجه داشته باشید در صورتیکه تا تاریخ تعیین شده پروژه نهایی را تحویل ندهید، نیاز به تمدید واحد پروژه می باشد و در صورت تمدید واحد پروژه تا 20 شهریور 93 می توانید کار برروی پروژه را ادامه دهید.

مهلت تحویل پروژه در ترم مهر: 15 اسفند 1392

مهلت تحویل پروژه در ترم بهمن: 20 شهریور 1393

/ 0 نظر / 23 بازدید