قابل توجه دانشجویان پروژه نهایی:

دوستانی که با اینجانب پروژه نهایی را اخذ کرده اند جهت تکمیل فرم تعیین عنوان پروژه حداکثر تا سه شنبه 93/2/9 در ساعات حضور بنده به دانشکده مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 17 بازدید