قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه

دانشجویان زیر برای تکمیل پروژه تحویل داده شده مربوط به درس شیوه فقط تا چهارشنبه 93/11/8 زمان دارند.

علی اکبر محمدی(مطالب رایت شده روی cd اشتباه)

علی نیکو(cd  خالی)

/ 0 نظر / 21 بازدید