زمانبندی ارائه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

تاریخ ارائه

ارائه دهنده

زمان شروع ارائه

موضوع ارائه

93/8/26

مهدی چشمی

18

Model view controller

93/8/26

علی استیری

18.30

بررسی راههای نفوذ به ADSL

93/8/26

علی خبیری

19

بررسی پردازنده های چند هسته ای

93/9/3

نیکو وحیدپور

18

 راه کارهای مجازی سازی در شبکه

93/9/3

رضا کیوانلو

18.30

سیستم عامل های موبایل

93/9/3

محمد جلیلی

19

بررسی روش رتبه بندی سایت ها

93/9/10

مهناز رازقندی

18

wireless sensor network

93/9/10

فتاح بهمدی

18.30

معماری سرویس گرا

93/9/10

بهنام فرزام پور

19

 بررسی پروتکل SSL

93/9/17

بهروز دولت آبادی

18

تورنت

93/9/17

سهیل شهرام

18.30

 

93/9/17

عادل نبودی

19

 

93/9/24

زهرا رجبی

18

 

93/9/24

مصطفی زارعی

18.30

 

93/9/24

رامین متقیان

19

 Search Engine Optimizatin

93/10/1

علی اکبر محمدی

18

 

93/10/1

سعید قارزی

18.30

 

93/10/1

علی اکبر محمدی

19

 

93/10/8

محرابی

17.30

تاریخچه اینترنت

93/10/8

امیر کرامی

18

XP

93/10/8

ابوالفضل ایزی

18.30

 معرفی CMS

93/10/8

عیدی حسن

19

 تجارت الکترونیک
 

دوستان به موارد زیر توجه بفرمایید:
  • رعایت کردن تمامی نکات مورد بحث در کلاس برای ارائه الزامی می باشد، هر نکته بخشی از نمره را به خود اختصاص خواهد داد.
  • عدم ارائه در زمان های تعیین شده به منزله حذف درس می باشد.
  • حضور در ارائه سایر دوستان الزامی می باشد، هر دانشجو می بایست حداقل در  12 جلسه ارائه  سایر دوستان حاضر گردد.
/ 0 نظر / 18 بازدید