دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی:

ترتیب ارائه

نام خانوادگی ارائه دهنده

موضوع ارائه

تاریخ

ساعت ارائه

1

 آقای زیدآبادی

محاسبات ابری

1393/1/26

12.10 الی 12.30

2

 آقای عارفخانی

شبکه حسگر بی سیم

1393/1/26

12.50 الی 13.10

3

 آقای حسینی منش

متدولوژی های

چابک 

1393/2/2

12 الی 12.20

4

 آقای چشمی

مجازی سازی 

1393/2/2

12.30 الی 12.50

5

 آقای مجیدیان

معماری رایانش ابری 

1393/2/2

13 الی 13.20

6

 آقای مومنی تبار

RFID 

1393/2/9

12 الی 12.20

7

 آقای علیپور

تجارت الکترونیک 

1393/2/9

12.30 الی 12.50

8

 آقای فسنقری

 VoIP

1393/2/9

13 الی 13.20

9

 خانم رضوانی

سیستم عامل های موبایل 

1393/2/16

12 الی 12.20

10

 آقای ابطحی

 extreme programing

1393/2/16

12.30 الی 12.50

11

 خانم جعفری

داده کاوی 

1393/2/16

13 الی 13.20

 12  خانم طهماسبی  کلونی مورچه ها

1393/2/22

 11 الی 11.20  ‌13  آقای نیکو    1393/2/22  11.30 الی 12

14

 آقای تاتار

امنیت شبکه 

1393/2/30

12 الی 12.20

15

 آقای کیوانلو

USSD 

1393/2/30

12.30 الی 12.50

16

 خانم رازقندی

بررسی مفاهیم کلونی زنبور عسل 

1393/2/30

13 الی 13.20

17

 آقای سید آبادی

بررسی امنیت در شبکه حسگر بی سیم 

1393/2/30 

13.30 الی 13.50 

18

 آقای قادری

 

1393/3/5 

12 الی 12.20 

19

 آقای ابراهیم زاده

اساس کار شبکه های ATM 

1393/3/5 

12.30 الی 12.50 

20

آقای باغجری

 

1393/3/5 

13 الی 13.20 

21

 آقای زارعی ثانی

 

1393/3/5 

13.30 الی 14 

 

دوستان توجه داشته باشید که:

  • رعایت کردن تمامی نکاتی که در کلاس مورد بررسی قرار گرفته برای ارائه شفاهی الزامی می باشد، هر نکته بخشی از نمره را به خود اختصاص می دهد.
  • عدم ارائه در تاریخ های تعیین شده به معنی حذف درس می باشد.
  • حضور در ارائه سایر دوستان الزامی می باشد، در صورت داشتن تداخل کلاسی(باهماهنگی قبلی) هر دانشجو می بایست حداقل در  10 جلسه ارائه  سایر دوستان حاضر شود در غیر اینصورت بخش قابل توجهی از نمره نهایی را از دست خواهد داد.
/ 0 نظر / 19 بازدید