قابل توجه دانشجویان پروژه پایانی گروه کامپیوتر و برق:

  • پیشنهاد می شود دانشجویانی که قصد اخذ واحد پروژه را دارند، قبل از انتخاب واحد برای تعیین عنوان پروژه با استاد مربوطه هماهنگی لازم را به عمل آورند.
  • هردانشجو حداکثر تا 45 روز پس ازاخذ پروژه باید موضوع پروژه را باهماهنگی استاد راهنما تعیین کرده و فرم تعیین عنوان پروژه را تکمیل نموده و به گروه مربوطه تحویل دهد، در غیراینصورت واحد پروژه حذف خواهد شد.
  • در طی مراحل انجام پروژه دانشجو می بایست یک فرم مربوط به گزارش پیشرفت کارپروژه را در جلساتی که با استاد راهنما داشته تکمیل نموده و به گروه تحویل دهد.
  • در صورتی که دانشجو در نیمسالی که پروژه را اخذ کرده موفق به اتمام کار نشود، می­تواند تا پایان نیمسال آینده به کار خود ادامه دهد.
  • توجه کنید که نگارش پایان نامه باید بر اساس ساختاری که توسط آموزش تعیین شده تهیه گردد، در غیر اینصورت گروه و آموزش پایان نامه را تایید نمی کنند.
  • پیشنهاد می شود به منظور بهبود سطح کیفی پروژه و استفاده دانشجویان دیگر از نتایج بدست آمده در پروژه شما، دانشجویان با هماهنگی استاد خود اقدام به برگزاری جلسه دفاع کرده که این امر نمره­ی مثبتی برای دانشجویان خواهد داشت.
  • تاکید می شود در صورتیکه دانشجو تصمیم به برگزاری جلسه دفاع داشته باشد، می بایست یک هفته قبل از دفاع برای تعیین تاریخ، زمان و مکان برقراری جلسه هماهنگی لازم را با آموزش و گروه مربوطه داشته باشند.
  • دانشجویانی که قصد برگزاری جلسه دفاع دارند می بایست یک هفته قبل از دفاع اطلاعیه هایی را جهت دعوت سایر دانشجویان و استفاده از جلسه دفاع در برد آموزشی قرار دهند.
/ 0 نظر / 19 بازدید