قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

ارائه آقایان عباس آبادی، نیکو و زارعی ثانی در روز دوشنبه از  ساعت 12  شروع می شود. حضور تمامی دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید