دانشجویان درس مهندسی نرم افزار

 دوستانی که موفق به شرکت در امتحان میان ترم درس مهندسی نرم افزار نشده اند، سوالات میان ترم از فصل اول و دوم در امتحان پایانی تکرار می گردد.( فقط دانشجویانی که در امتحان میان ترم شرکت نکرده اند یا تمایلی به تصحیح برگه میانترم ( هماهنگی با بنده تا قبل شروع امتحانات) ندارند، به سوالات این بخش پاسخ خواهند داد، در غیر این صورت، پاسخ به این قسمت باعث حذف نمره این بخش خواهد شد).

برای امتحان پایانی سایر دانشجویان فصل یک و دو حذف می باشد.

همچنین دوستانی که ارائه نداشته اند برای جبران 2 نمره مربوط به این بخش ارائه های 

CMMI، SCRUM و معماری سه لایه را برای امتحان پایانی مطالعه بفرمایند.

/ 0 نظر / 19 بازدید