قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان واحد پروژه را اخذ کرده اند

دانشجویانی که در ترم تابستان واحد پروژه را با اینجانب اخذ کرده اند برای بررسی میزان پیشرفت پروژه هرچه سریعتر به گروه مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 16 بازدید