قابل توجه دانشجویان پروژه:

دوستانی که در ترم تابستان و مهر 93 واحد پروژه را اخد کرده اند، آخرین مهلت دفاع 15 اسفند 93 می باشد. در صورت عدم ثبت نمره تا زمان تعیین شده نیاز به تمدید واحد پروژه می باشد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید