دانشجویان درس طراحی و پیاده سازی زبان ها

 دانشجویان عزیز، مطالبی که در طی ترم در رابطه با پروژه مربوط به درس PL جمع آوری نموده اید را تایپ کرده و  نسخه چاپ شده را در روز امتحان تحویل دهید.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید